Đông dược

Đại tràng Tâm Bình

d6

Hoạt huyết trung ương 1

d5

Nam dược Bài Thạch

d4

Hạ Áp Ích nhân

d3

Phong thấp nang

d2

Hoạt huyết dưỡng não

d1